Top

Free-XS | DeBoot | MultiSubCulti | ANBI | Contact

Free-XS

Wij zijn een platform voor jongerenwerk in Dronten (incl Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven). Samen met jongeren en jongerenwerkers bouwen we aan een veilige omgeving die tegelijk persoonlijk uitdagend is voor jongeren. Een omgeving waarin zij zelfzelf en elkaar leren kennen. Ook een omgeving waarin zij zelf kunnen ontdekken welke plek Jezus in hun leven in mag nemen. Free-XS is opgestart door een groep enthousiaste mensen met een hart voor jongeren.

Stichting Free-XS biedt het juridische en financiële platform waarop initiatieven voor jongerenwerk zich kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij hun focus helemaal richten op de jongeren. Stichting Free-XS werkt samen met het jongerenwerk van QliQ, het kinder- en tienerkamp en Stichting Free-XS heet het jongerenwerkersplatform in Dronten geïnitieerd. Daarnaast vertegenwoordigt Stichting Free-XS het jongerendeel binnen de Kerst en Pasenvieringen in Dronten. Stichting Free-XS maakt zo de activiteiten van vandaag mede mogelijk en zij bouwt mee aan de lange termijn ontwikkeling van het jongerenwerk. De communicatie over de activiteiten zelf worden via de organisaties zelf georganiseerd. Om die reden heeft Stichting Free-XS zelf alleen een eenvoudige internetpagina.

Het jongerenwerk van QliQ heeft een eigen website: https://www.qliqdronten.nl/

Stichting Free-XS heeft Jongerencentrum DeBoot in eigendom en stelt deze beschikbaar voor het jongerenwerk in Dronten kunnen ontwikkelen. DeBoot ligt aan de Educalaan 25B. Stichting Free-XS heeft de ANBI status, voor alle informatie hierover kunt u het tabblad ANBI aanklikken.

Stichting Free-XS organiseert jaarlijks een fondsenwervingsactie in het voorjaar met potgrond, compost, tuinaarde en mestkorrels. Alle informatie daarover is te vinden via https://www.voorjaarsactiedronten.nl