Top

Free-XS | DeBoot | MultiSubCulti | ANBI | Contact

ANBI

ANBI

Stichting Free-XS Jeugdopvang heeft de ANBI status. De volgende informatie is hiervoor relevant.
Ons RSIN nummer is 8161.37.225 en ons KvK nummer is 39076187.
Stichting Free-XS heeft als doel om het christelijk jongerenwerk in gemeente Dronten te stimuleren en ondersteunen. Daarmee willen we jongeren een omgeving bieden waarin zij zichzelf en anderen kunnen leren kennen. En waarin zij kunnen bepalen hoe zij Jezus een plaats willen geven in hun leven. Stichting Free-XS organiseert zelf geen activiteiten maar ondersteunt en faciliteert het jongerenwerk in Dronten en biedt hen een juridische en financiële basis voor hun activiteiten.

Het beleidsplan heeft als hoofdpunten:
 • Beheer van Jongerencentrum DeBoot en deze beschikbaar stellen voor activiteiten met en/of voor jongeren
 • Faciliteren van het jongerenwerkersplatform in gemeente Dronten om onderlinge afstemming te bevorderen en een sterk gezamenlijk programma te organiseren
 • Fondsenwerving ten behoeve van het gezamenlijk jongerenwerk middels donaties en middels de Voorjaarsactie ( https://www.voorjaarsactiedronten.nl )

  Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
  Ron Methorst - voorzitter
  Arjan Elzerman - penningmeester en secretariaat
  Marnix Witteveen - bestuurslid / beheer DeBoot

  Het beloningsbeleid van de stichting is dat alle activiteiten van de betrokkenen vrijwillig gebeurt. Er wordt geen vergoeding gegeven voor het uitvoeren van activiteiten. Er wordt enkel vergoeding betaald voor gemaakt onkosten ten behoeve van het werk van de stichting.

  In 2019 is het werk van de stichting conform de hoofddoelen uitgevoerd:
 • Jongerenwerk van QliQ is ondersteund door coaching en begeleiding
 • Fondsenwerving voor jongerenwerk via donaties en de Voorjaarsactie
 • Het interkerkelijk jongerenwerkersplatform is ondersteund met visievorming
 • Het jongerendeel van Kerst in Dronten is ondersteund
 • Het jongerendeel van Pasen in Dronten is ondersteund
 • DeBoot is beschikbaar gesteld voor jongerenwerk en is tevens verhuurd om de vaste lasten te kunnen dragen.

  De financiële overzichten van Stichting Free-XS zijn te lezen via de volgende links:
 • Jaarrekening 2017
 • Jaarrekening 2018
 • Jaarrekening 2019
 • Jaarrekening 2020